114. brigade 12, Split, Croatia tel. +385 21 558 507
Breveti

D3

D3 – ZAPOVJEDNIK BRODA DO 200. BT U NACIONALNOJ PLOVIDBI (HR II/2)

 

UVJETI UPISA

  • Osobna iskaznica
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
  • Svjedodžba (brevet) D6A – Motrenje i korištenje radarskog uređaja
  • Najmanje 24 mjeseca plovidbene službe, od čega najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu člana posade ili višeg člana posade koji čini dio plovidbene straže ili u svojstvu zapovjednika broda do 50 BT u nacionalnoj plovidbi ili 24 mjeseca plovidbene službe na hrvatskim javnim brodovima

SADRŽAJ

Terestrička navigacija
Meteorologija
Manevriranje s izbjegavanjem sudara na moru Sigurnost na moru
Rad porivnih i pomoćnih strojeva na malim brodovima Rukovanje brodom i teretom
Engleski jezik

TRAJANJE

68 sati (7 dana)

VALJANOST

Bez vremenskog ograničenja

NAPOMENA

NAKON ODSLUŠANOG TEČAJA POLAZNIK POLAŽE ISPIT NAKON KOJEG DOBIVA BREVET IZDAN OD STRANE MINISTARSTVA POMORSTVA.

Pogledaj informacije

Ostavite svoju email adresi i kontaktirati ćemo vas s informacijama kako možete ostvariti dodatne pogodnosti prilikom upisa na neki od naših tečajeva!