Breveti

D16

D16 – OSPOSOBLJENOST ZA RAD NA TANKERIMA ZA KEMIKALIJE (STCW V/1-1-3)

UVJETI UPISA
osobna iskaznica ili putovnica
3 mjeseca priznate plovidbene službe na tankerima za kemikalije
Kopija svjedodžbe (breveta) D13A

SADRŽAJ
Uvod
Kemija i fizika
Opasnosti
Pravila i propisi
Nacrt broda i sadržaj tereta
Sustav rukovanja teretom
Sigurnost i spriječavanje zagađivanja
Rukovanje teretom i postupci s balastom
Poslovi čišćenja tankova
Brod/kopno komunikacije

TRAJANJE
60 sati (6 dana)

VALJANOST
5 godina od datuma izdavanja

NAKON ODSLUŠANOG TEČAJA POLAZNIK POLAŽE ISPIT NAKON KOJEG DOBIVA BREVET IZDAN OD STRANE MINISTARSTVA POMORSTVA.

Pogledaj informacije