Breveti

D4

D4 – ČLAN POSADE KOJI ČINI DIO PLOVIDBENE STRAŽE NA PALUBI (KORMILAR)  (HR II/4)

 

 UVJETI UPISA 

Osobna iskaznica 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti 

Svjedodžba (brevet) D2 – Temeljna sigurnost 

Najmanje 6 mjeseci plovidbe u službi palube 

SADRŽAJ 

Kormilarenje 

Motrenje 

Sudjelovanje u nadziranju i praćenju sigurne straže 

Rad s opremom za nuždu i primjena postupaka u nuždi 

Manevriranje s izbjegavanjem sudara na moru 

TRAJANJE 

18 sati (2 dana) 

VALJANOST 

5 godina od datuma izdavanja 

NAPOMENA 

Nakon 6 mjeseci plovidbe u svojstvu "Član posade koji čini dio plovidbene straže na palubi - Kormilar", može zatražiti svjedodžbu "Zapovjednik broda do 500 BT" 

NAKON ODSLUŠANOG TEČAJA POLAZNIK POLAŽE ISPIT NAKON KOJEG DOBIVA BREVET IZDAN OD STRANE MINISTARSTVA POMORSTVA. 

Pogledaj informacije