Breveti

D46 – UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA U STROJARNICI (STCW A-III/1, A-III/2, A-III/3)

D46 – UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA U STROJARNICI (STCW A-III/1, A-III/2, A-III/3)

UVJETI UPISA

osobna iskaznica ili putovnica

SADRŽAJ

Raspodjela, dodjeljivanje i određivanje prioriteta za ljudske resurse

Učinkovita komunikacija

Samopouzdanje i rukovođenje

Stvaranje i održavanje svijesti o stvarnom stanju

Uvažavanje timskog iskustva

TRAJANJE

20 sati (2 dana)

VALJANOST

Bez vremenskog ograničenja

NAKON ODSLUŠANOG TEČAJA POLAZNIK DOBIVA POTVRDNICU – NEMA ISPITA!

D46 JE JEDAN OD OBVEZNIH TEČAJEVA ZA OBNOVU GLAVNOG BREVETA

(D46,D47A/B – STROJARNICA)

Pogledaj informacije