Breveti

D47B – RUKOVOĐENJE, UPRAVLJANJE POSADOM I UNAPREĐENJE TIMSKOG RADA NA BRODU – UPRAVLJAČKA RAZINA (STCW A-II/2, A-III/2)

D47B – RUKOVOĐENJE, UPRAVLJANJE POSADOM I UNAPREĐENJE TIMSKOG RADA NA BRODU – UPRAVLJAČKA RAZINA (STCW A-II/2, A-III/2)

UVJETI UPISA

osobna iskaznica ili putovnica

SADRŽAJ

Upravljanje osobljem na brodu i njegovom izobrazbom

Poznavanje povezanih međunarodnih pomorskih konvencija i preporuka i nacionalnog zakonodavstva

Upravljanje zadacima i količinom posla

Znanje i sposobnost primjene učinkovitog upravljanja resursima

Tehnike donošenja odluka

Razvoj, uvođenje i nadzor standardnih operativnih postupaka

TRAJANJE

20 sati (2 dana)

VALJANOST

Bez vremenskog ograničenja

NAKON ODSLUŠANOG TEČAJA POLAZNIK DOBIVA POTVRDNICU – NEMA ISPITA!

D47B JE JEDAN OD OBVEZNIH TEČAJEVA ZA OBNOVU GLAVNOG BREVETA

(D44, D45, D47A/B – PALUBA; D46,D47A/B – STROJARNICA)

Pogledaj informacije