Breveti

D48 – SPREČAVANJE ONEČIŠĆENJA MORSKOG OKOLIŠA

D48 – SPREČAVANJE ONEČIŠĆENJA MORSKOG OKOLIŠA

UVJETI UPISA

osobna iskaznica ili putovnica

SADRŽAJ

Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša i postupci protiv onečišćenja

Mjere opreza koje se poduzimaju radi sprečavanja onečišćenja

Postupci u slučaju onečišćenja i oprema

Proaktivne mjere zaštite morskog okoliša

TRAJANJE

8 sati (1 dan)

VALJANOST

Bez vremenskog ograničenja

NAKON ODSLUŠANOG TEČAJA POLAZNIK DOBIVA POTVRDNICU – NEMA ISPITA!

Pogledaj informacije