Novosti

Audijencija kod Pape Franje i blagoslov za sve hrvatske pomorce

01.05.2019. Papa Franjo je primio Ratka Božića iz Splita na audijenciji. Tom prigodom u Vatikanu Sveti Otac Franjo blagoslovio je povijesnu knjigu o trgovačkom društvu SSM grupacije od njenog početka pa sve do danas. Inače Ratko Božić je osnivač i vlasnik SSM United grupacije, 46 godina je u pomorstvu dijelom  kao aktivan pomorac, a dijelom kao dio managementa SSM United grupacije. SSM United i POU Božić zapošljava oko 50 djelatnika u sektorima Trening centra, crew i technical menadžmenta te Pučkog otvorenog učilišta. Uz izobrazbu, naobrazbu te prekvalifikaciju jedini  zapošljavaju polaznike. Tokom 25 godina postojanja trgovačkog društva ukrcano je skoro 10 000 pomoraca u svim sektorima, a obuku je prošlo preko 17 000 pomoraca  na što je gdin. Božić veoma ponosan, kao i na činjenicu da je Trening centar koji se obukom pomoraca bavi od 1990. jedan od tri najveća i najstarija u Europi.

Naime, povod dolasku u Vatikan je želja gdina Božića da približi i pokaže koliko pomoraca ima u Hrvatskoj te koliko je duga tradicija hrvatskih pomoraca. Dojmovi sa audijencije su prekrasni, oduševilo me to rekao je gospodin Božić što je Sveti Otac očito upoznat sa situacijom što se događa u Hrvatskoj i razumije i poznaje što su to pomorci. Otac Franjo je također upoznat i sa činjenicom da je jedan od osnivača argentinske trgovačke flote gosp. Nikola Mihanović podrijeklom  iz Sitnog Donjeg kraj Splita.

Bila mi je iznimna čast i zadovoljstvo što je Papa Franjo blagoslovio sve hrvatske pomorce i ljude koji se bave pomorskim zvanjima i znanjima u Hrvatskoj. Želja mi je i dalje prenijeti te želje i pozdrave pomorcima te ću to i uraditi putem medija, putem raznih objava da naši ljudi budu što zadovoljniji i sretniji i sa što većim zadovoljstvom obavljaju svoj težak posao.

Ovim putem prenosimo blagoslove Svetog Oca Franje svim našim pomorcima, zaposlenicima koji rade u pomorstvu ma gdje bili!

Mirno more im želimo!