Novosti

Međunarodna federacija transportnih radnika (ITF) je na svojim stranicama objavila savjete Svjetske zdravstvene organizacije za zaštitu od koronavirusa:

Preporučene smjernice za pomorsku industriju:
Ne ograničavajte ukrcaj / iskrcaj pomoraca u lukama koje nisu pogođene virusom;
Ne ograničavajte potrebne brodske posjete lučkih agenata, uslužnog osoblja i drugih;
Ne posjećujte tržnice hranom u Kini i izbjegavajte konzumiranje ribe i peradi u Kini;
Ne konzumirati sirova jaja, mlijeko, meso;
Pridržavajte se stroge higijene hrane kako biste izbjegli kontaminaciju;
Omogućite zaštitu lica za svu posadu;

Omogućite cijepljenje protiv gripe, sredstva za dezinfekciju ruku na bazi alkohola i zaštitu lica za brodske inspektore i drugu posadu koja putuje u Kinu.
Ukoliko se član posade razboli i putuje u pogođena područja 2-12 dana prije ukrcaja, osoba mora ostati u svojoj kabini.
Ukoliko je član posade bolestan na brodu, ispunite pomorsku deklaraciju o zdravlju i obavijestite odgovarajuću lučku upravu i posavjetujte se s zdravstvenim djelatnicima u sljedećoj luci Savjeti članovima posade:
Obratite pozornost na higijenu ruku i disanja, posebno kada kašljete ili kišete. Posada mora koristiti sredstva za pranje ruku / pranje ruku nakon kontakta s bilo kojim putnikom ili drugom posadom. Ukoliko otputujete u zemlju za koju je poznato da je povezana s izbijanjem koronavirusa, posadi se savjetuje da ostane u hotelskom smještaju što je više moguće i prakticiraju higijenu ruku i dišnih puteva te praksu konzumiranja sigurne hrane.

Više o zaštiti i savjetima možete pogledati direktno na stranicama ITF-a i WHO:
ITF: ovdje
World health organization: ovdje

0