Novosti

Međunarodna federacija transportnih radnika (ITF) je na svojim stranicama objavila savjete Svjetske zdravstvene organizacije za zaštitu od koronavirusa

Međunarodna federacija transportnih radnika (ITF) je na svojim stranicama objavila savjete Svjetske zdravstvene organizacije za zaštitu od koronavirusa:

Preporučene smjernice za pomorsku industriju:
Ne ograničavajte ukrcaj / iskrcaj pomoraca u lukama koje nisu pogođene virusom;
Ne ograničavajte potrebne brodske posjete lučkih agenata, uslužnog osoblja i drugih;
Ne posjećujte tržnice hranom u Kini i izbjegavajte konzumiranje ribe i peradi u Kini;
Ne konzumirati sirova jaja, mlijeko, meso;
Pridržavajte se stroge higijene hrane kako biste izbjegli kontaminaciju;
Omogućite zaštitu lica za svu posadu;

Omogućite cijepljenje protiv gripe, sredstva za dezinfekciju ruku na bazi alkohola i zaštitu lica za brodske inspektore i drugu posadu koja putuje u Kinu.
Ukoliko se član posade razboli i putuje u pogođena područja 2-12 dana prije ukrcaja, osoba mora ostati u svojoj kabini.
Ukoliko je član posade bolestan na brodu, ispunite pomorsku deklaraciju o zdravlju i obavijestite odgovarajuću lučku upravu i posavjetujte se s zdravstvenim djelatnicima u sljedećoj luci Savjeti članovima posade:
Obratite pozornost na higijenu ruku i disanja, posebno kada kašljete ili kišete. Posada mora koristiti sredstva za pranje ruku / pranje ruku nakon kontakta s bilo kojim putnikom ili drugom posadom. Ukoliko otputujete u zemlju za koju je poznato da je povezana s izbijanjem koronavirusa, posadi se savjetuje da ostane u hotelskom smještaju što je više moguće i prakticiraju higijenu ruku i dišnih puteva te praksu konzumiranja sigurne hrane.

Više o zaštiti i savjetima možete pogledati direktno na stranicama ITF-a i WHO:
ITF: ovdje
World health organization: ovdje