Novosti

Poligon Resnik – Jedinstven u Europi!

Ovim putem bismo Vas željeli informirati o našem Poligonu za praktični dio nastave. Kandidati imaju priliku nadograditi vlastita stručna znanja snalazeći se situacijama koje im se mogu dogoditi. Smatramo kako je praktični dio neophodan i iznimno važan s aspekta sigurnosti u kriznim situacijama.

 

Na našem poligonu u Resniku izvode se sljedeće vježbe:

D2 – Temeljna sigurnost na brodu – STCW A-VI/1 https://ssm.hr/course/d2-temeljna-sigurnost-na-brodu/

D17 – Rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom osim brze spasilačke brodice – STCW VI/2-1 https://ssm.hr/course/d17-rukovanje-brodicom-za-spasavanje-i-spasilackom-brodicom-osim-brze-spasilacke-brodice/

D18 – Rukovanje brzom spasilačkom brodicom – STCW VI/2-2 https://ssm.hr/course/d18-rukovanje-brzom-spasilackom-brodicom

HUET – Helicopter Underwater Escape Training https://ssm.hr/course/helicopter-underwater-escape-training/

HLO – Helicopter Landing Officer https://ssm.hr/course/helicopter-landing-officer/

ESC – Enclosed Spaces Course https://ssm.hr/course/est-enclosed-spaces-training/

 
Kliknite
 Virtual Tour 360° za virtualnu šetnju Poligonom!


POPIS OPREME:

Brodica za spašavanje

Brodica za prikupljanje

Slobodno padajući čamac za spašavanje

Huet simulator

Termalna odijela

Pojasevi za spašavanje

Ostala oprema