Novosti
Naš poligon smješten je na Resniku, točno ispod Zračne luke Split. Riječ je o modernom poligonu predviđenom za teorijski i praktični dio nastave, a sastoji se od učionice, sohe (brodske naprave za dizanje i spuštanje čamaca na kojem kandidati izvode vježbe), zatim brze spasilačke brodice te na koncu Enclosed Space Centera u kojemu se mogu simulirati razne situacije u zatvorenom dijelu broda, poput dima, požara, visokih temperatura…

Kliknite OVDJE i  saznajte više o izvođenju vježbi na našem poligonu u novom izdanju časopisa Otvoreno more.

 

0

Novosti

Prisustvovali smo Danu karijera koji se održao na pomorskom fakultetu u Splitu koji se održao 18. travnja u auli fakulteta.

Cilj ovog događanja bio je omogućiti izravnu komunikaciju studentima (nautike, brodostrojarstva, elektrotehnike i informatičkih tehnologija, pomorskog menadžmenta i pomorskih tehnologija jahti i marina) s potencijalnim budućim poslodavcima.

Poslodavci su imali priliku ukratko predstaviti profil tvrtke, opisati studentima moguće buduće karijere u industriji, ali i pronaći potencijalne talente za rad.

 

0

Novosti

Uvijek se trudimo biti u korak najnovijom tehnologijom za obuku pomoraca. Tako je i sada.

Na našem dugačkom popisu simulatora naći će se i novi najsuvremeniji simulator za obuku pomoraca Dual Fuel Engine kojeg s nestrpljenjem očekujemo.
Simulator predstavlja simulacijski model za motore s dvostrukim pogonom u stvarnom vremenu.

Računalna izvedba postignuta je optimiziranim pristupom modeliranja punjenja i pražnjenja primjenom prilagođenih modela za izgaranje u cilindru i prijenos tvari plinskim putem.Dok će se vrlo složeni proces provodit  kombinaciiom Diesel i Otto procesa sagorijevanja.

Tečaj će biti održavan od strane iskusnih i obrazovanih instruktora.

0

Novosti
Ponosno predstavljamo novougrađenu GMDSS opremu.
Sastoji se od stanica za instruktora i polaznika, imitarajući tako Sailor GMDSS opremu.
Softver verzija Transas 4100, Full Mission type.

Oprema je povezana sa simulatorom mosta softverske verzije Transas 4000, simulatorom stroja Transas 4000 te LCHS simulatorom. 
Nadograđeno u studenom 2022. godine.

 • Furuno SSB Trans Receiver FS-1562-25(MF)
 • Furuno MF HF DSC Terminal
 • MF/HF DSC Receiver AA-50
 • Furuno VHF Model FM-8800S
 • VHF Radio telephone FM-8500
 • NAVTEX Receiver SNX-300
 • AIS SI-30
 • GPS NGR-1000
 • Furuno NBDP
 • Furuno INM-C
 • Furuno MF FS-2570-C
 • Sailor RT4822 VHF-DSC
 • Thrane & Thrane TT-3606E INM-C
 • IB-583 NBDP

 

0

Novosti

Ovim putem bismo Vas željeli informirati o našem Poligonu za praktični dio nastave. Kandidati imaju priliku nadograditi vlastita stručna znanja snalazeći se situacijama koje im se mogu dogoditi. Smatramo kako je praktični dio neophodan i iznimno važan s aspekta sigurnosti u kriznim situacijama.

 

Na našem poligonu u Resniku izvode se sljedeće vježbe:

D2 – Temeljna sigurnost na brodu – STCW A-VI/1 https://ssm.hr/course/d2-temeljna-sigurnost-na-brodu/

D17 – Rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom osim brze spasilačke brodice – STCW VI/2-1 https://ssm.hr/course/d17-rukovanje-brodicom-za-spasavanje-i-spasilackom-brodicom-osim-brze-spasilacke-brodice/

D18 – Rukovanje brzom spasilačkom brodicom – STCW VI/2-2 https://ssm.hr/course/d18-rukovanje-brzom-spasilackom-brodicom

HUET – Helicopter Underwater Escape Training https://ssm.hr/course/helicopter-underwater-escape-training/

HLO – Helicopter Landing Officer https://ssm.hr/course/helicopter-landing-officer/

ESC – Enclosed Spaces Course https://ssm.hr/course/est-enclosed-spaces-training/

 
Kliknite
 Virtual Tour 360° za virtualnu šetnju Poligonom!


POPIS OPREME:

Brodica za spašavanje

Brodica za prikupljanje

Slobodno padajući čamac za spašavanje

Huet simulator

Termalna odijela

Pojasevi za spašavanje

Ostala oprema

 

0

Novosti

Međunarodna federacija transportnih radnika (ITF) je na svojim stranicama objavila savjete Svjetske zdravstvene organizacije za zaštitu od koronavirusa:

Preporučene smjernice za pomorsku industriju:
Ne ograničavajte ukrcaj / iskrcaj pomoraca u lukama koje nisu pogođene virusom;
Ne ograničavajte potrebne brodske posjete lučkih agenata, uslužnog osoblja i drugih;
Ne posjećujte tržnice hranom u Kini i izbjegavajte konzumiranje ribe i peradi u Kini;
Ne konzumirati sirova jaja, mlijeko, meso;
Pridržavajte se stroge higijene hrane kako biste izbjegli kontaminaciju;
Omogućite zaštitu lica za svu posadu;

Omogućite cijepljenje protiv gripe, sredstva za dezinfekciju ruku na bazi alkohola i zaštitu lica za brodske inspektore i drugu posadu koja putuje u Kinu.
Ukoliko se član posade razboli i putuje u pogođena područja 2-12 dana prije ukrcaja, osoba mora ostati u svojoj kabini.
Ukoliko je član posade bolestan na brodu, ispunite pomorsku deklaraciju o zdravlju i obavijestite odgovarajuću lučku upravu i posavjetujte se s zdravstvenim djelatnicima u sljedećoj luci Savjeti članovima posade:
Obratite pozornost na higijenu ruku i disanja, posebno kada kašljete ili kišete. Posada mora koristiti sredstva za pranje ruku / pranje ruku nakon kontakta s bilo kojim putnikom ili drugom posadom. Ukoliko otputujete u zemlju za koju je poznato da je povezana s izbijanjem koronavirusa, posadi se savjetuje da ostane u hotelskom smještaju što je više moguće i prakticiraju higijenu ruku i dišnih puteva te praksu konzumiranja sigurne hrane.

Više o zaštiti i savjetima možete pogledati direktno na stranicama ITF-a i WHO:
ITF: ovdje
World health organization: ovdje

0

Novosti

01.05.2019. Papa Franjo je primio Ratka Božića iz Splita na audijenciji. Tom prigodom u Vatikanu Sveti Otac Franjo blagoslovio je povijesnu knjigu o trgovačkom društvu SSM grupacije od njenog početka pa sve do danas. Inače Ratko Božić je osnivač i vlasnik SSM United grupacije, 46 godina je u pomorstvu dijelom  kao aktivan pomorac, a dijelom kao dio managementa SSM United grupacije. SSM United i POU Božić zapošljava oko 50 djelatnika u sektorima Trening centra, crew i technical menadžmenta te Pučkog otvorenog učilišta. Uz izobrazbu, naobrazbu te prekvalifikaciju jedini  zapošljavaju polaznike. Tokom 25 godina postojanja trgovačkog društva ukrcano je skoro 10 000 pomoraca u svim sektorima, a obuku je prošlo preko 17 000 pomoraca  na što je gdin. Božić veoma ponosan, kao i na činjenicu da je Trening centar koji se obukom pomoraca bavi od 1990. jedan od tri najveća i najstarija u Europi.

Naime, povod dolasku u Vatikan je želja gdina Božića da približi i pokaže koliko pomoraca ima u Hrvatskoj te koliko je duga tradicija hrvatskih pomoraca. Dojmovi sa audijencije su prekrasni, oduševilo me to rekao je gospodin Božić što je Sveti Otac očito upoznat sa situacijom što se događa u Hrvatskoj i razumije i poznaje što su to pomorci. Otac Franjo je također upoznat i sa činjenicom da je jedan od osnivača argentinske trgovačke flote gosp. Nikola Mihanović podrijeklom  iz Sitnog Donjeg kraj Splita.

Bila mi je iznimna čast i zadovoljstvo što je Papa Franjo blagoslovio sve hrvatske pomorce i ljude koji se bave pomorskim zvanjima i znanjima u Hrvatskoj. Želja mi je i dalje prenijeti te želje i pozdrave pomorcima te ću to i uraditi putem medija, putem raznih objava da naši ljudi budu što zadovoljniji i sretniji i sa što većim zadovoljstvom obavljaju svoj težak posao.

Ovim putem prenosimo blagoslove Svetog Oca Franje svim našim pomorcima, zaposlenicima koji rade u pomorstvu ma gdje bili!

Mirno more im želimo!


0