Novosti

Ovim putem bismo Vas željeli informirati o našem Poligonu za praktični dio nastave. Kandidati imaju priliku nadograditi vlastita stručna znanja snalazeći se situacijama koje im se mogu dogoditi. Smatramo kako je praktični dio neophodan i iznimno važan s aspekta sigurnosti u kriznim situacijama.

 

Na našem poligonu u Resniku izvode se sljedeće vježbe:

D2 – Temeljna sigurnost na brodu – STCW A-VI/1 https://ssm.hr/course/d2-temeljna-sigurnost-na-brodu/

D17 – Rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom osim brze spasilačke brodice – STCW VI/2-1 https://ssm.hr/course/d17-rukovanje-brodicom-za-spasavanje-i-spasilackom-brodicom-osim-brze-spasilacke-brodice/

D18 – Rukovanje brzom spasilačkom brodicom – STCW VI/2-2 https://ssm.hr/course/d18-rukovanje-brzom-spasilackom-brodicom

HUET – Helicopter Underwater Escape Training https://ssm.hr/course/helicopter-underwater-escape-training/

HLO – Helicopter Landing Officer https://ssm.hr/course/helicopter-landing-officer/

ESC – Enclosed Spaces Course https://ssm.hr/course/est-enclosed-spaces-training/

 
Kliknite
 Virtual Tour 360° za virtualnu šetnju Poligonom!


POPIS OPREME:

Brodica za spašavanje

Brodica za prikupljanje

Slobodno padajući čamac za spašavanje

Huet simulator

Termalna odijela

Pojasevi za spašavanje

Ostala oprema

 

0

Novosti

Međunarodna federacija transportnih radnika (ITF) je na svojim stranicama objavila savjete Svjetske zdravstvene organizacije za zaštitu od koronavirusa:

Preporučene smjernice za pomorsku industriju:
Ne ograničavajte ukrcaj / iskrcaj pomoraca u lukama koje nisu pogođene virusom;
Ne ograničavajte potrebne brodske posjete lučkih agenata, uslužnog osoblja i drugih;
Ne posjećujte tržnice hranom u Kini i izbjegavajte konzumiranje ribe i peradi u Kini;
Ne konzumirati sirova jaja, mlijeko, meso;
Pridržavajte se stroge higijene hrane kako biste izbjegli kontaminaciju;
Omogućite zaštitu lica za svu posadu;

Omogućite cijepljenje protiv gripe, sredstva za dezinfekciju ruku na bazi alkohola i zaštitu lica za brodske inspektore i drugu posadu koja putuje u Kinu.
Ukoliko se član posade razboli i putuje u pogođena područja 2-12 dana prije ukrcaja, osoba mora ostati u svojoj kabini.
Ukoliko je član posade bolestan na brodu, ispunite pomorsku deklaraciju o zdravlju i obavijestite odgovarajuću lučku upravu i posavjetujte se s zdravstvenim djelatnicima u sljedećoj luci Savjeti članovima posade:
Obratite pozornost na higijenu ruku i disanja, posebno kada kašljete ili kišete. Posada mora koristiti sredstva za pranje ruku / pranje ruku nakon kontakta s bilo kojim putnikom ili drugom posadom. Ukoliko otputujete u zemlju za koju je poznato da je povezana s izbijanjem koronavirusa, posadi se savjetuje da ostane u hotelskom smještaju što je više moguće i prakticiraju higijenu ruku i dišnih puteva te praksu konzumiranja sigurne hrane.

Više o zaštiti i savjetima možete pogledati direktno na stranicama ITF-a i WHO:
ITF: ovdje
World health organization: ovdje

0

Novosti

01.05.2019. Papa Franjo je primio Ratka Božića iz Splita na audijenciji. Tom prigodom u Vatikanu Sveti Otac Franjo blagoslovio je povijesnu knjigu o trgovačkom društvu SSM grupacije od njenog početka pa sve do danas. Inače Ratko Božić je osnivač i vlasnik SSM United grupacije, 46 godina je u pomorstvu dijelom  kao aktivan pomorac, a dijelom kao dio managementa SSM United grupacije. SSM United i POU Božić zapošljava oko 50 djelatnika u sektorima Trening centra, crew i technical menadžmenta te Pučkog otvorenog učilišta. Uz izobrazbu, naobrazbu te prekvalifikaciju jedini  zapošljavaju polaznike. Tokom 25 godina postojanja trgovačkog društva ukrcano je skoro 10 000 pomoraca u svim sektorima, a obuku je prošlo preko 17 000 pomoraca  na što je gdin. Božić veoma ponosan, kao i na činjenicu da je Trening centar koji se obukom pomoraca bavi od 1990. jedan od tri najveća i najstarija u Europi.

Naime, povod dolasku u Vatikan je želja gdina Božića da približi i pokaže koliko pomoraca ima u Hrvatskoj te koliko je duga tradicija hrvatskih pomoraca. Dojmovi sa audijencije su prekrasni, oduševilo me to rekao je gospodin Božić što je Sveti Otac očito upoznat sa situacijom što se događa u Hrvatskoj i razumije i poznaje što su to pomorci. Otac Franjo je također upoznat i sa činjenicom da je jedan od osnivača argentinske trgovačke flote gosp. Nikola Mihanović podrijeklom  iz Sitnog Donjeg kraj Splita.

Bila mi je iznimna čast i zadovoljstvo što je Papa Franjo blagoslovio sve hrvatske pomorce i ljude koji se bave pomorskim zvanjima i znanjima u Hrvatskoj. Želja mi je i dalje prenijeti te želje i pozdrave pomorcima te ću to i uraditi putem medija, putem raznih objava da naši ljudi budu što zadovoljniji i sretniji i sa što većim zadovoljstvom obavljaju svoj težak posao.

Ovim putem prenosimo blagoslove Svetog Oca Franje svim našim pomorcima, zaposlenicima koji rade u pomorstvu ma gdje bili!

Mirno more im želimo!


0