COLLISION REGULATION

Trajanje tečaja 5 dana.

Tečaj održavamo kontinuirano na tjednoj bazi te na zahtjev klijenta. Po uspješnom završetku tečaja kandidat će dobiti naš certifikat centra obrazovanja pomoraca.
Vježbe izvode stručni i iskusni predavči sa dugogodišnjim pomorskim iskustvom, po danu i po noći i u svim vremenskim uvjetima jer imamo i svjetionike te simulaciju valova.

COLLISION REGULATION - COLREG.

Vremenskog ograničenja u vježbama nemamo! Vježbe se izvode dok kandidati ne savladaju praktično upravljanje modelima brodova, a sve prema nastavnim temama prateći Međunarodni pravilnik o sprječavanju sudara na moru 1972. sa dopunama i izmjenama iz 2018.g.

Prijava na tečaj Collision Regulation  Predstavljamo novi pomorski tečaj - Colreg.

  Studije su pokazale da su sudari broda identificirani kao jedna od najčešćih vrsta nesreća na moru. Smatra se da je nepoznavanje i nerazumijevanje propisa jedan od glavnih razloga zašto se propisi zanemaruju i / ili ne poštuju kad se pokušava izbjeći sudar ili nezgoda na moru.
  Zbog istog, SSM je razvio ovaj usredotočeni program obuke koji olakšava učenje i razumijevanje međunarodnih propisa za sprečavanje sudara / nezgoda na moru.
  Važna činjenica je da se u ovom programu obuke koriste i praktične vježbe sa mini brodovima u zatvorenom bazenu koji smo izgradili u sklopu našeg trening centra sa većim brojem mini brodova od brzih brodova do VLCC tankera. Poligon je jedinstven u Europi.
  Cilj tečaja:

  Po uspješnom završetku tečaja kandidat će dobiti naš certifikat centra obrazovanja pomoraca.
  Colreg program obuke uključuje 41 pravilo podijeljeno u šest odjeljaka:
  • Dio A – Općenito;
  • Dio B – Upravljanje i jedrenje;
  • Dio C – Svjetla i oblici;
  • Dio D -Zvučni i svjetlosni signali;
  • Dio E – Izuzeća;
  • Dio F – Provjera usklađenosti s odredbama Konvencije.

  • Text Hover
  Sredstva obuke korištena prilikom obuke:
  • teorijsko znanje instruktora
  • praktično znanje instruktora
  • upotreba simulatora mosta
  • video materijali
  • upotreba mini modela brodskog poligona, jedinstvenog u ovom dijelu Europe