COLLISION REGULATION

Trajanje tečaja 5 dana.


Tečaj održavamo kontinuirano na tjednoj bazi te na zahtjev klijenta.


Po uspješnom završetku tečaja kandidat će dobiti naš certifikat centra obrazovanja pomoraca.
Vježbe izvode stručni i iskusni predavči sa dugogodišnjim pomorskim iskustvom, po danu i po noći i u svim vremenskim uvjetima jer imamo i svjetionike te simulaciju valova.

COLLISION REGULATION - COLREG.

Vremenskog ograničenja u vježbama nemamo!


Vježbe se izvode dok kandidati ne savladaju praktično upravljanje modelima brodova, a sve prema nastavnim temama prateći Međunarodni pravilnik o sprječavanju sudara na moru 1972. sa dopunama i izmjenama iz 2018.g.

Prijava na tečaj Collision Regulation

Trajanje tečaja je 5 dana. 3 dana teoretski i 2 dana praktični dio.

Tečaj održavamo kontinuirano na tjednoj bazi te na zahtjev klijenta.
Predstavljamo novi pomorski tečaj - Colreg.

Studije su pokazale da su sudari broda identificirani kao jedna od najčešćih vrsta nesreća na moru. Smatra se da je nepoznavanje i nerazumijevanje propisa jedan od glavnih razloga zašto se propisi zanemaruju i / ili ne poštuju kad se pokušava izbjeći sudar ili nezgoda na moru. 

Zbog istog, SSM je razvio ovaj usredotočeni program obuke koji olakšava učenje i razumijevanje međunarodnih propisa za sprečavanje sudara / nezgoda na moru.

Važna činjenica je da se u ovom programu obuke koriste i praktične vježbe sa mini brodovima u zatvorenom bazenu koji smo izgradili u sklopu našeg trening centra sa većim brojem mini brodova od brzih brodova do VLCC tankera. Poligon je jedinstven u Europi. 
Cilj tečaja:

Po uspješnom završetku tečaja kandidat će dobiti naš certifikat centra obrazovanja pomoraca.

Colreg program obuke uključuje 41 pravilo podijeljeno u šest odjeljaka:


 • Dio A – Općenito;

 • Dio B – Upravljanje i jedrenje;

 • Dio C – Svjetla i oblici;

 • Dio D -Zvučni i svjetlosni signali;

 • Dio E – Izuzeća;

 • Dio F – Provjera usklađenosti s odredbama Konvencije.

Sredstva obuke korištena prilikom obuke:
 • teorijsko znanje instruktora
 • praktično znanje instruktora
 • upotreba simulatora mosta
 • video materijali
 • upotreba mini modela brodskog poligona, jedinstvenog u ovom dijelu Europe