Automatic Identification System

Automatic Identification System

Cilj:

Sustav za automatsku identifikaciju, ili AIS, prenosi položaj broda tako da drugi brodovi dobiju informaciju o njegovom položaju. Međunarodna pomorska organizacija i druga upravljačka tijela zahtijevaju od velikih brodova, uključujući mnoga komercijalna ribarska plovila, da emitiraju svoju poziciju putem AIS-a kako bi izbjegli sudare.

Trajanje:
2 dana

Polaznici će po uspješnom završetku tečaja dobiti certifikat. Tečaj Automatic Identification System se može rezervirati putem naše web stranice ili e-maila. Molimo sve polaznike sve svoje adrese e-pošte za potrebe upisa za online te;aje. Ne možemo upisati više delegata s jednom adresom e-pošte. Član SSM tima poslat će vam e-mail kako biste potvrdili upis i dali upute kako pristupiti tečaju. Također ćete dobiti poseban e-mail s priloženom dokumentacijom /registracija/GDPR/ Evaluacija/ koju je potrebno popuniti jer su prioritet za izdavanje Certifikata.
Certifikati se ne generiraju automatski – nakon uspješnog završetka tečaja, član SSM tima svakog jutra prati završne radove, kreira certifikate i šalje ih e-poštom sljedeći radni dan.

  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: