Control and Automation - Basic Control and Automation

Control and Automation - Basic Control and Automation

Ovaj tečaj pruža sveukupnu izloženost tehnologiji industrijske automatizacije i upravljanja, široko rasprostranjenoj u tvornicama svih vrsta, za diskretnu i kontinuiranu proizvodnju.

Trajanje tečaja:
5 dana

  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: