Basic Electronics

Basic Electronics

Ovaj tečaj upoznaje kandidate s osnovnim komponentama elektronike: diodama, tranzistorima i op - pojačalima. Obuhvaća osnovne operacije i njihovu uobičajenu primjenu.


Trajanje tečaja:
3 dana


  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: