Basic H2S Course

Basic H2S Course

Polaznici koji uspješno završe tečaj trebali bi biti sposobni pokazati znanje koje uključuje, ali nije ograničeno na:

Vodikov sulfid - kako nastaje i gdje se nalazi

Svojstva i karakteristike H2S

Ograničenja profesionalne izloženosti H2S

Vrste opreme za detektore i praktična nastava

Upravljanje osobnom opremom za detekciju H2S

Vrste respiratorne opreme

Nošenje i korištenje (uključujući provjere) aparatima za disanje za bijeg (EBA) s maskom

Skidanje i korištenje (uključujući provjere) SCBA -om s maskom

Provjere uređaja za osobnu detekciju i EBA-e prije uporabe

Mjere predostrožnosti koje treba poduzeti da biste osigurali svoju sigurnost prilikom ulaska u područje koje može sadržavati H2S pare

Spašavanje i prva pomoć kako se odnosi na izloženost H2S

 

Trajanje tečaja: 
1 dan


Dokumenti potrebni za upis:
osobna iskaznica ili putovnica


Napomena:

Ovaj tečaj je razvio SSM na temelju zahtjeva postavljenih u standardima odobrenim od OPITO -a za osnovnu H2S obuku, ali NIJE odobren od OPITO -a.


  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: