Basic Hydraulic and Pneumatic Training

Basic Hydraulic and Pneumatic Training

Ova će obuka pokriti osnovne predmete industrijske hidraulične tehnologije. Obuka pruža standardna načela hidraulike, što kandidatima omogućuje bolje razumijevanje načina servisiranja, dijagnosticiranja, popravljanja i izgradnje opreme/sustava na bazi hidraulike.


Trajanje:
3 dana


  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: