Bridge Team Management


Namjena:
Bridge Team Management BTM je obvezni tečaj proveden prema STCW A-II/2 kodu u skladu s IMO Model 1.22 i IMO Model 7.01. BTM brevet namijenjen je  za zapovjednike i prve časnike. Tečaj je predviđen u trajanju od 5 dana, podijeljenih u 16 sati predavanja i 24 sata vježbi. Vježbe se izvode na Transas Navigation simulatoru mosta.

Sadržaj:
 • Upravljanje timom ljudi na mostu
 • Procjena puta
 • Planiranje puta prolaska
 • Provedba plana prolaska / putovanja
 • Nadzor kretanja broda kroz određivanja pozicije
 • Timski rad
 • Navigacija tijekom boravka pilota na brodu
 • Navigacija uz pomoć ugrađenih mostnih sustava i sustava elektronskih karti (ECDIS)
 • Upute vezane za održavanje navigacijske straže u odnosu na STCW iz '95.
 • IMO upute za planiranje puta prolaska s komentarima

Uvjet:
Osobna iskaznica ili putovnica i jedna fotografija u boji

Napomena:
Na Bridge Team Management BTM tečaju kandidat se familijarizira s opremom na mostu, priprema se za plovidbu, dolazak u luku, pilotažu i navigaciju u priobalnim i oceanskim vodama.
Nakon uspješno završenog tečaja, kandidat će dobiti Bridge Team Management brevet koji vrijedi 5 godina.

---
Danas se najčešće timovi na mostu sastoje od grupa osoblja različitih sposobnosti koji rade sa zastarjelom opremom. No da bi se postiglo uspješno završavanje putovanja odgovornost je svih brodskih časnika da najbolje moguće iskoriste sve dostupne resurse, kako materijalne tako i ljudske. Svaki član tima ima ulogu koju mora ispunjavati.

  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: