Bridge Resource Management *with ARA - Range pilots

Bridge Resource Management *with ARA - Range pilots

Tečaj BRM ARA - Range pilots je osmišljen kako bi se zapovjednicima brodova i časnicima straže objasnio koncept navigacijskog tima te definirali individualni zadaci i odgovornosti različitih članova tima uz razvijanje  svijesti o situaciji kako bi se spriječile moguće pogreške. BRM ARA se provodi s pilotima ARA dometa.

Trajanje:
5 dana

Polaznici će po uspješnom završetku tečaja  dobiti certifikat. Tečaj BRM ARA - Range pilots se može rezervirati putem naše web stranice ili e-maila. Molimo sve polaznike da dostave svoje individualne adrese e-pošte za potrebe upisa za online treninge. Ne možemo upisati više kandidata s jednom adresom e-pošte. Član SSM tima poslat će vam e-mail kako biste potvrdili upis i dali upute kako pristupiti tečaju. Također ćete dobiti poseban e-mail s priloženom dokumentacijom /registracija/GDPR/ Evaluacija/ koju je potrebno popuniti jer su prioritet za izdavanje Certifikata. Certifikati se ne generiraju automatski – nakon uspješnog završetka tečaja, član SSM tima svakog jutra prati završne radove, kreira certifikate i šalje ih e-poštom sljedeći radni dan.


  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: