Bridge Team Management *with ARA-Range pilots

Bridge Team Management *with ARA-Range pilots

Cilj:
Svrha tečaja BTM ARA - Range pilots je promicanje dobrog upravljanja timom mosta što će se postići pružanjem mogućnosti kandidatima da iskuse i analiziraju različite navigacijske scenarije u planiranju prolaza, u izvršenju plana prolaza, u scenarijima timskog rada i istraživanju postupaka koji pomažu u Za sigurno vođenje plovila za postizanje visokih standarda izvrsnosti i profesionalizma, BTM ARA se provodi s pilotima ARA dometa.

Trajanje:
5 dana

Kandidati će po uspješnom završetku tečaja dobiti certifikat. Tečaj BTM ARA-Range pilots možete rezervirati putem naše web stranice ili e-pošte. Molimo sve kandidate da dostave svoje individualne adrese e-pošte za potrebe upisa za online treninge. Ne možemo upisati više delegata s jednom adresom e-pošte. Član SSM tima poslat će vam e-mail kako biste potvrdili upis i dali upute kako pristupiti tečaju. Također ćete dobiti poseban e-mail s priloženom dokumentacijom /registracija/GDPR/ Evaluacija/ koju je potrebno popuniti jer su prioritet za izdavanje Certifikata. Certifikati se ne generiraju automatski – nakon uspješnog završetka tečaja, član SSM tima svakog jutra prati završne radove, kreira certifikate i šalje ih e-poštom sljedeći radni dan.

  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: