D11 - GMDSS radiooperator

Namjena:
Tečaj ispunjava zahtjeve STCW konvencije sekcija IV/2 i temelji se na odrednicama IMO modela 1.25. Svaka osoba koja je na dužnosti na brodu i koristi radio, te je povezana sa GMDSS sustavom mora posjedovati svjedodžbu za Radiooperatera koja je prilagođena zahtjevima međunarodnog telekomunikacijskog saveza.

Sadržaj tečaja:

 • Uvod
 • Načela pomorskih komunikacija
 • GMDSS komunikacijski sustavi
 • Ostali GMDSS uređaji
 • Uzbunjivanje
 • Postupci općih komunikacija

 

Uvjeti upisa:

Osobna iskaznica ili putovnica
1 slika u boji
Svjedodžba o završenom školovanju (najmanje osnovna škola)
Liječnički pregled (ne stariji od 6 mjeseci)
Najmanje 18 godina života

Napomena:
Nakon završenog tečaja i ispita u Lučkoj Kapetaniji kandidati će dobiti svjedodžbu GMDSS radiooperatera izdanu od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske

  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: