D13B - Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove

D13b brevet za pomorce

Namjena:
Tečaj je predviđen u trajanju 3 dana, 3 sati podijeljeno na 21 sati predavanja i 9 sati vježbi. Tečaj je zamišljen kako bi udovoljio uvjetima pravilnika Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture na temelju članka 65. stavka 1. Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca („Narodne novine“, broj 130/13), kao i zahtjevima tablice A-V/1-2-1 STCW Kodeksa i IMO modela tečaja 1.01.Tečaj je proveden u skladu sa zahtjevima regulacije V/1 2. Namijenjen je časnicima i ostalim ključnim članovima posade koji nemaju prijašnjih iskustava u radu na tankerima.

Sadržaj:
 • Uvod
 • Svojstva tereta
 • Otrovnost i ostale opasnosti
 • Nadzor opasnosti
 • Sigurnosna oprema i zaštita osoblja
 • Sprječavanje onečišćenja
 • Postupci u slučaju opasnosti
 • Oprema za rukovanje teretom
 • Operacije rukovanja teretom

Uvjeti:
Osobna iskaznica ili putovnica i jedna fotografija
Položena Temeljna sigurnost na brodu - D2.

Napomena:
Nakon uspješno završenog tečaja i ispita u Lučkoj Kapetaniji kandidati će dobiti svjedodžbu (brevet) Osnovna osposobljenost za rad na tankerima ukapljene plinove izdanu od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske.
Uspješnim završetkom ovog tečaja polaznicima bi trebao biti omogućen rad na tankerima te obavljanje određenih dužnosti i odgovornosti vezano za teret i teretnu opremu, pod uvjetom da
nisu izravno odgovorni za ukrcaj i iskrcaj, transport ili rukovanje teretom.
D13b brevet za pomorce

  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: