D15 - Rad na tankerima za ukapljene plinove

D15 Rad na tankerima za ukapljene plinove 

Namjena:

D15 tečaj je predviđen u trajanju 6 dana, 60 sati podijeljeno na 46 sati predavanja i 14 sati vježbi. D15 brevet namijenjen je  za zapovjednike, upravitelje stroja, prve časnike palube, druge časnike stroja i sve ostale osobe na tankerima za ukapljene plinove koje neposredno upravljaju ukrcajem ili iskrcajem ili odgovaraju za prijevoz i rukovanje teretom. Tečaj je proveden u skladu sa zahtjevima regulacije STCW V/1-2. Program tečaja usklađen je sa zahtjevima nacionalnog zakonodavstva prema Prilogu D Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca.

Sadržaj:
 • Sposobnost sigurnog obavljanja i praćenja svih operacija rukovanja teretom
 • Upoznatost s fizikalnim i kemijskim svojstvima ukapljenog plina
 • Poduzimanje mjera opreza radi sprječavanja opasnosti
 • Primjena mjera opreza za sigurnost i zaštitu na radu
 • Reakcija u slučajevima nužde
 • Poduzimanje mjera opreza za sprječavanje onečišćenja okoliša
 • Praćenje i nadzor usklađenosti sa zakonskim zahtjevima

Uvjeti:
Osobna iskaznica ili putovnica i jedna fotografija.
3 mjeseca ovjerene navigacije na tankerima za ukapljene plinove
Položena Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove

Napomena:
Polaznik će po završtku D15 tečaja dobiti potvrdu o sudjelovanju, a nakon uspješno položenog ispita pri Lučkoj kapetaniji polaznik će dobiti  Svjedodžbu (brevet) o dopunskoj osposobljenosti za Rad na tankerima za ukapljeni plin (STCW V/1-2-2) izdanu od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske.
D15 brevet za pomorce

  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: