D16 - Rad na tankerima za kemikalije

D16 brevet za pomorce

Namjena:
 
Tečaj je predviđen u trajanju 6 dana, 60 sati podijeljeno na 46 sati predavanja i 14 sati vježbi. Proveden je u skladu sa zahtjevima regulacije V/1-1-3-, odjeljak 2.2. i dijela A-V/1, odjeljak 16 do 21 STCW koda i baziran je na smjernicama IMO model 1.04. D16 brevet je namijenjen zapovjednicima časnicima i drugom brodskom osoblju na tankerima za prijevoz kemikalija koji su neposredno odgovorni za prekrcaj tereta u luci i brigu tijekom prijevoza.

Sadržaj:
 • Uvod
 • Kemija i fizika
 • Opasnosti
 • Pravila i propisi
 • Nacrt broda i sadržaj tereta
 • Sustav rukovanja teretom
 • Sigurnost i sprječavanje zagađivanja
 • Rukovanje teretom i postupci s balastom
 • Poslovi čišćenja tankova
 • Brod/kopno komunikacije 

Uvjet:
Osobna iskaznica ili putovnica i jedna fotografija
3 mjeseca ovjerene navigacije na tankerima za kemikalije 
Svjedodžba - brevet Osnovna osposobljenost za rad na tankerima (ili Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije) 

Napomena: 
Nakon uspješno završenog tečaja svi polaznici će bolje razumjeti operativan rad na tankerima za kemikalije i znati će kako biti u predostrožnosti zbog sprječavanja mogućnost opasnosti. Nakon uspješno položenog ispita u Lučkoj kapetaniji kandidati će dobiti svjedodžbu (brevet) Osposobljenost za rad na tankerima za kemikalije izdanu od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske.
D16 brevet za pomorce

  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: