D17 - Rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice

D17 brevet za pomorce

Namjena:
D17 brevet namijenjen je svim pomorcima kojima je u opisu dužnosti znanje upravljanja različitim vrstama spasilačkih brodica. D17 tečaj je predviđen u trajanju 3 dana, 28,5 sati podijeljeno na 11,5 sati predavanja i 17,0 sati vježbi. Tečaj je zamišljen kako bi udovoljio uvjetima pravilnika Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture na temelju članka 51. stavka 1. Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca („Narodne novine“, broj 130/13), kao i zahtjevima tablice A-VI/2-1 STCW Kodeksa. 

Sadržaj:
 • Brodske situacije koje zahtijevaju hitnu akciju
 • Uporaba otvorenih, potpuno zatvorenih i spasilačkih brodica te uređaja za njihovo spuštanje 
 • Uporaba i sastavljanje opreme za spašavanje, uključujući elektronsku opremu
 • Organizacija i procedure akcija traženja i spašavanja
 • Oporavak osoblja u vodi

Uvjeti:
Kandidat mora imati najmanje 18.godina života i 6 mjeseci ovjerene navigacije.
Dokumenti potrebni za upis.
Osobna iskaznica ili putovnica i jedna fotografija u boji.

Napomena:
Nakon uspješno završenog tečaja polaznici će biti osposobljeni za rukovanje i nadzor za vrijeme ili nakon spuštanja brodice u more te njezinim upravljanjem. Polaznik koji uspješno završi tečaj dobit će potvrdu o sudjelovanju, a nakon uspješno položenog ispita u Lučkoj kapetaniji polaznik će dobiti Svjedodžbu (brevet) o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice izdanu od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske.
D17 brevet za pomorce

  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: