D20 - Pružanje medicinske skrbi na brodu

D20 - Pružanje medicinske skrbi na brodu STCW VI/4-2


D20 - Pružanje medicinske skrbi na brodu tečaj ispunjava zahtjeve STCW konvencije sekcija VI/ 4-2 i temelji se na odrednicama IMO modela 1.15. Namijenjen je svim pomorcima koji su odgovorni za medicinsku skrb na brodu.


Sadržaj :
Prva pomoć
Skrb o unesrećenima
Njega
Bolesti
Zlouporaba alkohola i droga
Njega zubi
Ginekologija, trudnoća i porod
Medicinska skrb o spašenim osobama uključujući pogibelj, hipotermiju i izlaganje hladnoći
Smrt na moru
Pomoć od strane trećih osoba
Provjera okoliša na brodu
Sprječavanje bolesti
Propisi i vođenje bilješki
Lijekovi i medicinska oprema
Kirurška oprema, instrumenti i potrepštine

 

Uvjet:
Osobna iskaznica ili putovnica
1 slike u boji
Certifikat D19 - Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći

Trajanje tečaja:
5 dana


Nakon uspješno završenog tečaja svi polaznici će biti kompetentni efektivno sudjelovati u koordiniranim akcijama medicinske asistencije na brodu u plovidbi i pružiti bolesnicima i ranjenima zadovoljavajuću medicinsku pomoć na brodu.


  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: