D27 - Rad s opasnim teretima

D27 - Rad s opasnim teretima je tečaj namijenjen svim osobama koje upravljaju i nadziru rad s opasnim teretima, i na brodu i u luci jer moraju biti posebno osposobljene za rad s opasnim teretima, i prema hrvatskom Zakonu o opasnim tvarima moraju biti starije od 21 godinu, te osobama koje rade s opasnim teretima jer moraju biti upoznate s opasnostima i mjerama za siguran rad.

Nakon uspješnog završetka tečaja polaznici će moći razumjeti važne fizikalne osobine i kemijska svojstava opasnih i štetnih tvari, klasifikaciju opasnih i štetnih tvari i materijala koji posjeduju kemijske opasnosti uključujući klase 1-9 opasnih tvari prema IMDG pravilniku i opasnosti povezane s pojedinom klasom.

 

Sadržaj tečaja:

 • Uvod – cilj i svrha tečaja
 • Osvrt na dosadašnji razvoj i opća tumačenja
 • Konvencije
 • IMO i opasne tvari
 • IMDG pravilnik
 • Klasifikacija-Fizikalna i Kemijska svojstva
 • Klasifikacija-Sustav UN-a Kako ga primjenjujemo
 • Klasifikacija-IMDG klase
 • Pakiranje i Zahtijevi za tankove
 • Konstrukcija i Testiranje Pakovanja – IBCS i Prijenosni tankovi
 • Postupci isporuke
 • Ograničenje količine
 • Prijevoz
 • Dodatak IMDG pravilnika
 • Siguran prijevoz i Skladištenje opasnih tereta u lukama
 • Izmjene u budućnosti

 

Uvjeti upisa

 • Osobna iskaznica ili putovnica
 • 1 slika u boji

Polaznik koji uspješno završi D27 - Rad s opasnim teretima tečaj dobit će potvrdu o sudjelovanju, a nakon uspješno položenog ispita pri Lučkoj kapetaniji polaznik će dobiti Svjedodžbu o osposobljenosti za rad s opasnim teretima izdanu od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske.


  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: