D3 - Zapovjednik broda do 200BT u nacionalnoj plovidbi HR II/2

Uvjeti upisa
Osobna iskaznica
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
Svjedodžba (brevet) D6A – Motrenje i korištenje radarskog uređaja
Najmanje 24 mjeseca plovidbene službe, od čega najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu člana posade ili višeg člana posade koji čini dio plovidbene straže ili u svojstvu zapovjednika broda do 50 BT u nacionalnoj plovidbi ili 24 mjeseca plovidbene službe na hrvatskim javnim brodovima
Trajanje: 7 dana

Sadržaj:
Terestrička navigacija
Meteorologija
Manevriranje s izbjegavanjem sudara na moru
Sigurnost na moru
Rad porivnih i pomoćnih strojeva na malim brodovima
Rukovanje brodom i teretom
Engleski jezik

Napomena: Nakon uspješno završenog tečaja i položenog ispita u Lučkoj Kapetaniji kandidati će dobiti svjedodžbu (brevet) D3 – “Zapovjednik broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi” izdanu od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske.


  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: