D31 - Upravljenje brzim plovilom

D31 brevet za pomorce 

Namjena:
Tečaj je namijenjen svim višim časnicima koji su zaposleni na brzim plovilima, a isti je obvezan za zapovjednika i upravitelja stroja na brzom plovilu. Praktični dio tečaja obavlja se na brzom plovilu za kojeg se stječe obrazovanje i svjedodžba za upravljanje brzim plovilom. Trajanje praktičnog dijela propisano je Pravilnikom o svjedodžbama i zvanjima o osposobljenosti pomoraca ( nn 130/13 ) i iznosi minimalno 3 dana (satnica izvođenja vježbi je određena u trajanju od minimalno 23 sata ).

Ovaj tečaj je osmišljen kako bi udovoljio zahtjevima HSC pravilnika, posebice rezolucije A.373 (X) - „Code of safety for Dynamically supported craft“, zahtjevima SOLAS-a
(Međunarodne koncencije o zaštiti ljudskih života na moru) iz 1974.godine , te zahtjevima IMO rezolucije A.741 (XVIII) – „International safety management code for the safe operations of ship and pollution prevention“. Program tečaja usklađen je sa zahtjevima nacionalnog zakonodavstva prema Prilogu D Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca, izdanog 29.10.2013. od Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.


Sadržaj:
 • Uvod u tečaj
 • Sustavi poriva i upravljanja
 • Upravljanje u nuždi
 • Rukovanje brodom
 • Komunikacijski i navigacijski postupci
 • Stabilnost i nepotopivost
 • Praktično upoznavanj e-rukovanje i manevriranje
 • Provjera znanja


Uvjet:
Osobna iskaznica ili putovnica i jedna fotografija.

Napomena:

Nakon završenog tečaja kandidat pristupa ispitu. Ispitivač će provjeriti znanje koje se očekuje od polaznika na sljedeće načine:
- poznavanjem, činjenica ili podataka
- praktičnim demonstracijama usvojenih vještina
- u obliku pismenog opisa postupaka na brzom plovilu pri određenim situacijama
- prepoznavanjem i upotrebom podataka iz skica, crteža, karata, grafikona i slično.


Po uspješno položenom ispitu, kandidat će dobiti D31 potvrdnicu za zapovjednika i časnika na brodu HSC  ( High speed Craft Code )  izdan od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske.
D31 brevet za pomorce

Valjanost D31 breveta (ovlaštenja) je 2 godine od dana izdavanja.

  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: