D4 - Član posade koji čini dio plovidbene straže

1,500.00 kn
2 DANA, D4, STCW II/4
STCW Courses

Namjena: Tečaj ispunjava zahtjeve STCW Konvencije sekcija II/4.
Namijenjen je pomorcima koji žele steći odgovarajući certifikat (brevet) zbog obavljanja dužnosti kormilara, a sve prema odredbama članka 12. Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (“Narodne novine”, broj 130/13, 45/14, 124/15, 72/16)

Uvjeti upisa

Osobna iskaznica ili putovnica
2 slike u boji
Najmanje 16 godina života
Namjanje 6 mjeseci plovidbene službe u službi palube
Svjedodžba o završenom školovanju (najmanje osnovna škola)
Certifikat (brevet) D2-Temeljna sigurnost na brodu
Liječnički pregled (Medicina rada, ne stariji od 6 mjeseci)

Trajanje: 2 dana

Sadržaj:

Upravljanje brodom i izvršavanje naredbi za kormilarenje na engleskom jeziku
Pažljivo motrenje vidom i sluhom tijekom straže
Pridonošenje praćenju i nadzoru sigurnosne straže
Rad s opremom u slučaju nužde i primjena postupaka u slučaju nužde

Napomena: Nakon uspješno završenog tečaja i ispita u Lučkoj Kapetaniji kandidati će dobiti svjedodžbu (brevet) D4 – Član posade koji čini dio plovidbene straže.


Ime i prezime:

Kontakt telefon:

Kontakt e-mail:

Početni datum:

Završni datum: