D4 - Član posade koji čini dio plovidbene straže STCW II/4

D4 brevet za pomorce

Namjena:
Tečaj je predviđen u trajanju od 2 dana, 18 sati podijeljeno na 14 sati predavanja i 4 sata vježbi. Ispunjava zahtjeve STCW Konvencije sekcija II/4.
Namijenjen je pomorcima koji žele steći odgovarajući certifikat (brevet) zbog obavljanja dužnosti kormilara, a sve prema odredbama članka 13. Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (“Narodne novine”, broj 130/13, 45/14, 124/15, 72/16).

Sadržaj:
 • Upravljanje brodom i izvršavanje naredbi za kormilarenje na engleskom jeziku
 • Pažljivo motrenje vidom i sluhom tijekom straže
 • Pridonošenje praćenju i nadzoru sigurnosne straže
 • Rad s opremom u slučaju nužde i primjena postupaka u slučaju nužde

Uvjet:
Da bi mogao upisati tečaj, kandidat mora imati najmanje 16 godina života i namjanje 6 mjeseci plovidbene službe u službi palube.
Dokumenti koji su potrebni za upis tečaja:
- Osobna iskaznica ili putovnica i jedna fotografija
- Svjedodžba o završenom školovanju (najmanje osnovna škola)
- Certifikat (brevet) D2-Temeljna sigurnost na brodu
- Liječnički pregled (Medicina rada) - ne smije biti stariji od 6 mjeseci!


Napomena

Nakon završetka tečaja od polaznika se očekuje :
- poznavanje činjenica ili podatka
- praktično demonstriranje usvojenih vještina
- usmeni ili pismeni opis postupaka ili aktivnosti
- prepoznavanje i upotreba podataka iz skica, crteža, karata, grafikona i sl.
- obavljanje izračuna za rješavanje numeričkih problema
- pisanje eseja ili izvješća

Prilikom završetka tečaja, polaznik će dobiti  potvrdu o sudjelovanju, a nakon uspješno položenog ispita pri Lučkoj kapetaniji polaznik će dobiti Svjedodžbu o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže izdanu od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske.
D4 brevet za pomorce


  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: