D46 - Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici

D46 - Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici

Namjena:
 
Tečaj je osmišljen kako bi se ispunili STCW zahtjevi I/12, odjeljak AIII / 1 & 2 te A & B-VIII / 2. Namijenjen je časnicima stroja, bili oni na upravljačkoj ili operativnoj razini.


Opis:
 
Cilj tečaja D46 - Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici  je učinkovito usvajanje pojedinih predavanja i sudjelovanje u raspravnom dijelu (npr. komunikacija, team building) te uspješno sudjelovanje u radu na simulatoru te timskim vježbama.


Sadržaj:

Pojam, definicija i ciljevi upravljanja ljudskim potencijalima
Načela upravljanja ljudskim resursima u strojarnici
Raspodjela, dodjeljivanje prioriteta za ljudske resurse
Učinkovitost komunikacije
Samopouzdanje i rukovođenje u strojarnici
Stjecanje i održavanje svjesnosti o stvarnom stanju
Uvježbavanje timskog iskustva


Uvjet:

Osobna iskaznica ili putovnica


Trajanje tečaja:
2 dana


Napomena:
 
Nakon uspješno završenog tečaja polaznici će dobiti potvrdnicu o odslušanom tečaju od strane izdanu od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske.


  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: