D47A - Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu - radna razina

D47A brevet za pomorce

Namjena:
 
Tečaj je osmišljen tako da ispunjava zahtjeve STCW pravila A-II/2-6 a prema uputama IMO modela 1.39. Namijenjen je časnicima palube i stroja. Program može biti prilagođen specifičnom radu brodske kompanije.

Opis: 
Da bi uspješno završili tečaj polaznici, časnici palube i stroja, će morati raditi zajedno dobivajući pritom jasno razumijevanje svih aspekata o upravljanju brodskim resursima, uključujući i pitanja koja se odnose na njihovo uspješno uvođenje unutar organizacije.

Sadržaj:

 • Međusobna suradnja i timski rad
 • Radno znanje o upravljanje ljudskim potencijalima i izobrazbi osoblja na brodu, poznavanje odgovarajućih međunarodnih konvencija i preporuka te nacionalnog zakonodavstva
 • Sposobnost upravljanja radnim zadaćama i radnim opterećenjem
 • Raspodjela, dodjela i određivanje prioriteta među resursima
 • Učinkovita komunikacija na brodu i na obali
 • Znanje i sposobnost primjene tehnika donošenja odluka 


Uvjet:

 • Osobna iskaznica ili putovnica


Napomena:
 
Nakon uspješno završenog tečaja polaznici će dobiti potvrdnicu o odslušanom tečaju od strane izdanu od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske.
D47A brevet za pomorce.

---

Vaša formalna obuka će uključivati značajnu teoriju i obuku kako bi vas se upoznalo sa stvarnošću i aktivnim sudjelovanjem. Vašu obuku trebate gledati kao priliku za poboljšanje i razvoj još jednog alata za sigurno i učinkovito rukovođenje vašim brodom.

Kroz niz predavanja časnici će intenzivno vježbati standardne procedure i metodologije kako bi se znali nositi s raznim izazovima s timovima u strojarnici i na palubi. Svaki odgovorni pomorac želi pristupiti poslu na siguran, učinkovit i profesionalan način, a cilj ovog tečaja je pružiti alate za tu svrhu.

Prije početka tečaja, predlaže se svakom polazniku da pregleda sadržaj ovog priručnika. Primjetit će da u priručniku postoji niz modula PREDAVANJA i VJEŽBI. Svrha vježbi je da polaznik vježba i utvrdi materijal predavanja. Moduli sadržavaju gradivo kojeg će predavači koristiti i na kojeg će se oslanjati tijekom predavanja. Vježbe opisuju razna individualna i timska iskustva


  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: