D47B - Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu - upravljačka razina

D47B brevet za pomorce

Namjena:
 
D47B tečaj je osmišljen kako bi zadovoljio zahtjeve STCW konvencije za primjenom vještina vodstva i timskog rada, u skladu s izmjenama i dopunama Manila 2010, kao što je navedeno u tablici A-II/ 2,  Funkcija: Obuka o korištenju liderskih i upravljačkih vještina na upravljačkoj razini. Tečaj se izvodi prema uputama IMO modela 1.39 i predviđen je u trajanju od 2 dana.  D47B brevet namijenjen je višim časnicima/ zapovjednicima palube i upraviteljima stroja. Program može biti prilagođen specifičnom radu brodske kompanije. 

 

Sadržaj:
 • Uvod
 • Liderske vještine
 • Stilovi rukovođenja
 • Rukovođenje i komunikacija
 • Rukovođenje i rješavanje problema
 • Vodstvo i rukovoditeljske vještine
 • Vođa kao trener
 • Rukovoditeljstvo i izgradnja tima
 • Motivacija, donošenje odluka i svjesnost o situaciji

 

Uvjet:
Osobna iskaznica ili putovnica


Napomena:
 
Po završetku tečaja polaznik će moći pokazati dovoljno razumijevanja i znanja o korištenju liderskih i upravljačkih vještina na brodu. Znanje, razumijevanje i vještine obuhvaćaju:
- radno znanje o upravljanju ljudskim potencijalima
- poznavanje međunarodnih pomorskih konvencija i preporuka te nacionalnog zakonodavstva
- sposobnost upravljanja radnim zadaćama i radnim opterećenjima
- znanje i sposobnost primjene učinkovitog upravljanja resursima
- sposobnost primjene tehnike donošenja odluka
Nakon uspješno završenog tečaja polaznici će dobiti Svjedodžbu (brevet) o odslušanom tečaju od strane izdanu od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske.


  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: