1,500.00 kn

D48 - Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša

Namjena : 
Tečaj je osmišljen kako bi se ispunili zahtjevi STCW konvencije, sekcija A-II/1, poglavlje 2 i A-III/1 i 6, poglavlje III. 
Tečaj prati upute IMO model 1.38 i ISM Code.


Opis :
Nakon uspješnog završenog tečaja polaznici će biti u mogućnosti:

 • Objasniti propise i politiku sprječavanja onečišćenja uljima, otpadnim vodama i smećem
 • Razumjeti različita međunarodna pravila zaštite okoliša i trenutačni propisi u različitim lukama
 • Objasniti zakone i principe glede brodskog otpada
 • Razumjeti i pravilno tretirati brodski otpad
 • Razumjeti princip rada različitih uređaja za rukovanje brodskim otpadom
 • Znati kako voditi evidenciju rada sa brodskim otpadom


Sadržaj:

 • Sprječavanje onečišćenja mora: pravila i zakoni
 • Fizika brodskog otpada
 • Upravljanje rukovanjem brodskim otpadom
 • Postupci u slučaju onečišćenja i sva oprema povezana s tim
 • Rad s kaljužom u strojarnici
 • Dokumenti
 • Procjena


Uvjet:

 • Osobna iskaznica ili putovnica


Napomena: 
Nakon uspješno završenog tečaja polaznici će dobiti potvrdnicu o odslušanom tečaju izdanu od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske.


Prijava na tečaj

Ime i prezime:

Kontakt telefon:

Kontakt e-mail:

Početni datum:

Završni datum: