D48 - Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša


D48 - Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša - brevet za pomorce

Namjena : 
D48 Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša  tečaj je osmišljen kako bi se ispunili zahtjevi STCW konvencije, sekcija A-II/1, poglavlje 2 i A-III/1 i 6, poglavlje III i prati upute IMO model 1.38 i ISM Code. Maksimalan broj polaznika koji mogu pristupiti tečaju je 20. D48 tečaj je predviđen u trajanju 1 dana, 8 sati, od toga podjeljeno na 6 sati predavanja i 2 sat vježbi.

Sadržaj:
 • Sprječavanje onečišćenja mora: pravila i zakoni
 • Fizika brodskog otpada
 • Upravljanje rukovanjem brodskim otpadom
 • Postupci u slučaju onečišćenja i sva oprema povezana s tim
 • Rad s kaljužom u strojarnici
 • Dokumenti
 • Procjena


Uvjet:
Osobna iskaznica ili putovnica

 

Napomena:
Nakon završetka D48 tečaja polaznici će biti u mogućnosti:
- objasniti propise i politiku sprječavanja onečišćenja uljima, otpadnim vodama i smećem
- razumjeti različita međunarodna pravila zaštite okoliša i trenutačni propisi u različitim lukama
- objasniti zakone i principe glede brodskog otpada
- razumjeti i pravilno tretirati brodski otpad
- razumjeti princip rada različitih uređaja za rukovanje brodskim otpadom
- znati kako voditi evidenciju rada sa brodskim otpadom


Tečaj je odobrila uprava Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, na temelju članka 1021. Stavak 3. Pomorskog zakonika ( >> Narodne novine << , br. 181/2004 )
Polaznik koji uspješno završi tečaj dobit će Svjedodžbu (D48 brevet) o osposobljenosti Sprječavanje onečišćenja morskog okoliša izdanu od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske.


  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: