D49A - Visoki napon - radna razina


D49A - Visoki napon - radna razina

Tečaj je zamišljen kako bi udovoljio uvjetima pravilnika Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture na temelju članka 57. stavka 1. Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca („Narodne novine“, broj 124/15; NN 130/13), kao i zahtjevima tablice STCW A-III/1.Namjena tečaja
:
Stjecanje vještina za rješavanje problema te dijagnostika kvarova s kojima se moguće susresti na raznim brodovima i offshore postrojenjima. 

Polaznici koji uspješno završe tečaj trebali bi postići odgovarajući standard nadležnosti koji će im omogućiti da poznavaju raspored HV postrojenja na brodu kao i modele zaštite visokonaponskih instalacija, potom – da kontroliraju funkcioniranje i servisiranje izoliranog, uzemljenog distribucijskog sustava, te da poznaju funkcije uređaja za zaštitu i njihovu upotrebu. Također, polaznici bi po okončanom tečaju morali poznavati sigurnosne zahtjeve potrebne za HV postrojenja, uključujući opasnosti povezane s visokim naponom.


Sadržaj:

 • Pojam visokonaponskih instalacija
 • Načini i razlozi upotrebe visokonaponskih instalacija na brodovima
 • Vrste visokonaponskih instalacija
 • Oprema u visokonaponskim sustavima poput generatora, razvodna ploča, motori i sl.
 • Posebne karakteristike i značajke visokonaponskih instalacija u odnosu na one ispod 1000 V
 • Uzemljenje visokonaponskih sustava pomoću otpornika
 • Kvarovi uzemljenja u visokonaponskim sustavima
 • Sigurnosne mjere koje je potrebno strogo primjenjivati, kako bi se spriječile nezgode u radu sa visokonaponskom električnom opremom
 • Posebne mjere opreza kod upotrebe visokonaponskih instalacija (sigurna udaljenost od instalacija i sl.)


Uvjet:

 • Osobna iskaznica ili putovnicaNapomena:
 
Nakon uspješno završenog  D49A - Visoki napon - radna razina tečaja polaznici će dobiti potvrdnicu o odslušanom tečaju izdanu od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske.


DODATNO: Pogledaj tečaj Visoki napon - upravljačka razina s simulatorom.


  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: