D49B - Visoki napon - upravljačka razina

8,900.00 kn
Ship’s simulator courses - STCW Courses - Trainings
High Voltage tečaj (Visoki Napon) namijenjen je časnicima stroja odgovornih za stražu u strojarnici i časnicima elektrotehnike.
Trening se sastoji od teoretskog dijela i praktične nastave u specijaliziranom kabinetu. Naš Trening Centar posjeduje najmoderniji High Voltage simulator na kojem se izvodi praktični dio tečaja. 

Na Visoki napon (Upravljačka razina - D49B) osim već navedenih kompetencija polaznici rade na sigurnosnim procedurama:
procjena rizika, izdavanje dozvole za rad, dozvole za testiranje visokonaponskog postrojenja na broda.

Tečaj  je namijenjen višim časnicima u stroju sa zapovjednom odgovornošću.

Ime i prezime:

Kontakt telefon:

Kontakt e-mail:

Početni datum:

Završni datum: