D49B - Visoki napon - upravljačka razina


D49B - Visoki napon - upravljačka razina


Tečaj je zamišljen kako bi udovoljio uvjetima pravilnika Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture na temelju članka 57. stavka 1. Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca („Narodne novine“, broj 124/15; NN 130/13), kao i zahtjevima tablice STCW-A III/2 I A-III/6.High Voltage tečaj (Visoki Napon)
Tečaj je namjenjem članovima posade broda sa opremljenim el.instalacijama napona preko 1000V koji plove u svojstvu ETO-a, te u svojstvu 1. I 2. Časnika stroja. Tečaj postaje obezan pri obnovi glavnog breveta od 01.01.2017.g.Naš Trening Centar posjeduje najmoderniji High Voltage simulator na kojem se izvodi praktični dio tečaja. 

Cilj tečaja:
Polaznici koji uspješno završe tečaj steći će potrebna znanja vezana uz rad s pomorskom visokonaponskom opremom s osobitim naglaskom na rad na siguran način, postupcima koji bi trebali uslijediti prije, za vrijeme te poslije svakog rada sa visokim naponom. Također, polaznici bi po okončanom tečaju morali poznavati sigurnosne zahtjeve potrebne za HV postrojenja, uključujući opasnosti povezane s visokim naponom.


Na Visoki napon (Upravljačka razina - D49B) osim već navedenih kompetencija polaznici rade na sigurnosnim procedurama:
- procjena rizika,
- izdavanje dozvole za rad,
- dozvole za testiranje visokonaponskog postrojenja na broda.

Tečaj  je namijenjen višim časnicima u stroju sa zapovjednom odgovornošću.

Uvjet:

 • Osobna iskaznica ili putovnica


Napomena:
 

Tečaj je odobrila uprava Republike Hrvatske, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. Polaznik koji uspješno završi tečaj dobiti će potvrdnicu Visoki napon na upravljačkoj razini izdanu od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske.


  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: