D5 - Časnik palube odgovoran za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi

8,000.00 kn
16 DANA, D5
Ship’s simulator courses - STCW Courses - Trainings
Namjena:
Ovaj STCW tečaj ispunjava zahtjeve STCW konvencije sekcija VI/3 i temelji se na odrednicama IMO modela 2.03.
Otvoren je za polaznike koji žele ispuniti uvjete za stjecanje svjedodžbe za zapovjednika broda do 500BT u priobalnoj plovidbi.

Uvjeti upisa
Osobna iskaznica
18 godina života
Udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima
Svjedodžba D6A
Najmanje 36 mjeseci plovidbe

Trajanje: 20 dana

Sadržaj:
Terestrička navigacija
Osnove meteorologije
Manevriranje brodom i pravila o izbjegavanju sudara na moru
Sigurnost na moru
Rukovanje brodom i teretom
Engleski jezik

Napomena: Nakon uspješno završenog tečaja i ispita u Lučkoj Kapetaniji kandidati će dobiti svjedodžbu (brevet)
D5 – “Časnik palube odgovoran za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi” izdanu od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske.

Napomena: Nakon 12 mjeseci plovidbe u svojstvu “Časnik odgovoran za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT”, može zatražiti svjedodžbu “Zapovjednik broda do 500 BT u priobalnoj plovidbi.”

Ime i prezime:

Kontakt telefon:

Kontakt e-mail:

Početni datum:

Završni datum: