D51A - Rad na brodovima na koje se primjenjuje Polarni Pravilnik – radna razina

D51A - Rad na brodovima na koje se primjenjuje Polarni Pravilnik – radna razina


D51A- Polarni pravnilnik na brodovima- radna razina - Tečaj za rad na brodovima na kojima se primjenjuje Polarni Pravilnik (Polar Code) je u skladu sa zahtjevima STCW 1978 konvencije kao i svim nadopunama. Specifično se odnosi na odjeljak A-V/4 koji je od 1. srpnja 2018. obavezno ispoštovati za plovidbu u polarnim područjima.

* »Polarni Pravilnik (Polar Code)« označava Međunarodni pravilnik za brodove koji plove u polarnim područjima,

*»Polarno područje« čini područje Arktika i/ili Antarktika (Područje Arktika su vode sjeverno od linije koja se proteže od geografske širine 58º00.0 N, geografske dužine 42º00.0 W do 64º37.0 N, 35º27.0 W, od kuda loksodromom do 67º03.9 N, 26º33.4 W, zatim od kuda loksodromom do 70º49.56 N, 8º59.61 W (Sørkapp, Jan Mayen), uz južnu obalu Jan Mayena do otoka Bjørnøya na 73º31.6 N, 19º01.0 E, od kuda pravocrtnom linijom do 68º38.29 N, 43º23.08 E (rt Kanin Nos), od kuda sjevernom obalom azijskog kontinenta istočno do Beringovog prolaza, a onda zapadno do širine 60º N sve do naselja Il'pyrskiy, slijedi 60. sjevernu paralelu istočno sve do i uključujući Etolinski prolaz, od kuda sjevernom obalom Sjeverne Amerike prema jugu do 60. sjeverne paralele, zatim prati 60. sjevernu paralelu do 56º37.1 W, od kuda se proteže do 58º00.0 N, 42º00.0 W. Područje Antarktika je morsko područje južno od 60º S.)


Trajanje
:
3 dana


Uvjet:
Preslika osobne iskaznice
Kopija certifikata Temeljne sigurnosti na brodu
FotografijaD51A - Polarni pravnilnik na brodovima- radna razina  brevet za pomorce


  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: