D6B - Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja na radnoj razini

D6B brevet za pomorce

Namjena:
D6B tečaj je zamišljen kako bi udovoljio uvjetima članka 71. stavka 1 Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama (D6B brevet)o osposobljenosti pomoraca („Narodne novine“, broj 130/13) Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture te se također temelji na zahtjevima STCW Koda navedenima u tablici A-II/1 i B-I/12 i smjernicama IMO modela tečaja 1.07. Tečaj je predviđen u trajanju 5 dana, 50 sati, od toga podjeljeno na 17 sati predavanja i 33 sata vježbi. Maksimalan broj polaznika tečaja je 12. 


Sadržaj:
 • Teorijske osnove i uporaba pomorskih radarskih sustava
 • Uključivanje i podešavanje radara prema uputama proizvođača
 • Ručno radarsko ucrtavanje (plotiranje)
 • Uporaba radara u svrsi sigurnosti plovidbe
 • Uporaba radara u izbjegavanju sudara ili položaja opasnih blizina
 • Opis ARPA sustava
 • Rad s ARPA sustavom


Uvjeti upisa:
Osobna iskaznica ili putovnica i jedna fotografija u boji.


Napomena:
Nakon završetka tečaja polaznici će moći aktivno koristiti i motriti radarski uređaj, koristiti ARPA uređaj te će biti sposobni samostalno ucrtavati na radarskom uređaju.
Polaznik koji uspješno završi tečaj dobit će potvrdu o sudjelovanju, a nakon uspješno položenog ispita pri Lučkoj kapetaniji polaznik će svjedodžbu o osposobljenosti za motrenje i korištenje radarskog uređaja izdanu od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske.
D6B brevet za pomorce


---
Oprema koja se koristi za demonstraciju:
- radar ili uređaj za radarsku simulaciju plovidbe broda
- ARPA odnosno uređaj za simulaciju uz mogućnost ručnog i automatskog prihvata cilja, obavijesti o prethodno prijeđenom putu, primjenu izuzetih područja, vektorsko grafičku vremensku tablicu podataka i mogućnost probnih manevara
- pribor za rad na karti i radarsko ucrtavanje
- pomorske karte


  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: