D6C - Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja na upravljačkoj razini

D6C - Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja na upravljačkoj razini

D6C - ARPA i radar (upravljačka razina) tečaj se provodi u skladu s tablicom A-II / 2 STCW konvencije 95 ' i baziran na IMO  1.08 modelu.

Ovaj tečaj pruža stvarnu vježbu korištenja radara za navigaciju i izbjegavanje sudara u zatvorenim vodama s velikim prometom, a u načelu je namijenjen kandidatima za kapetane ili zapovjednike palube.

Oni polaznici koji su uspješno završili D6C - ARPA i radar (upravljačka razina) tečaj moći će uspješno i učinkovito koristiti radar u bedru, ograničenim plovnim putovima, prepoznati potencijalne opasnosti, te donijeti ispravne navigacijske odluke i odluke o izbjegavanju sudara na temelju promatranja i radarskih uređaja dizajniranih u svhrhu izbjegavanja sudara na moru.

Kandidati će biti svjesni vremena potrebnog za procjenu razvoja opasne situacije, na temelju koje će  odlučiti i postupati na odgovarajući način i osigurati da ne dolazi  do daljnjeg sukoba s drugim brodovima.

Trajanje:
3 dana

Uvjeti:
 Osobna iskaznica
Putovnica
Slika
Svjedodžba o završenom obrazovanju 
ARPA certifikat za radnu razinu
Medicinski nalazi ne stariji od 6 mjeseci


Nakon završenog  tečaja kandidati će dobiti svjedodžbu/certifikat o položenom tečaju D6C - Motrenje i ucrtavanje radarski uređajem i korištenje ARPA uređaja na upravljačkoj razini.


  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: