D7 - Član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici

D7 brevet za pomorce

Namjena

Tečaj traje 2 dana. Zamišljen kako bi udovoljio uvjetima pravilnika Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture na temelju članka 26. stavka 1. Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca („Narodne novine“, broj 130/13), kao i zahtjevima tablice A-III/4 STCW Kodeksa i IMO Modela 7.04.. Namijenjen je pomorcima koji žele steći odgovarajući certifikat za obavljanje poslova člana posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici (mazača).


Sadržaj:
 • Obavljanje straže
 • Strojni sustavi
 • Mjere sigurnosti i zaštite okoliša
 • Osnove dizel motora

Uvjet:

Da bi mogao upisati tečaj, kandidat mora imati najmanje 16 godina života i namjanje 6 mjeseci plovidbene službe u službi stroja.
Dokumenti potrebni za upis:
- Osobna iskaznica ili putovnica
- 2 slike u boji
- Svjedodžba o završenom školovanju (najmanje osnovna škola)
- Certifikat (brevet) D2-Temeljna sigurnost na brodu
- Liječnički pregled (Medicina rada)-ne smije biti stariji od 6 mjeseci!


Napomena:

Polaznici koji uspješno završe tečaj moći će dokazati kompetentnost u aktivnom sudjelovanju obavljanja straže u strojarnici, te će biti osposobljeni pravovremeno djelovati u slučaju napuštanja broda, opasnosti od požara i drugih hitnih slučajeva, poznavati će postupke za slučaj opasnosti, djelovati sigurno tijekom rada i učinkovito komunicirati s drugima članovima posade. Nakon uspješno završenog tečaja i ispita u Lučkoj Kapetaniji kandidati će dobiti svjedodžbu Član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici izdanu od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske.
D7 brevet za pomorce
Svjedodžba ima valjanost za razdoblje od 5 godina od dana izdavanja.


  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: