D9 - Radiooperater s ograničenom ovlasti

D9 - Radiooperater s ograničenom ovlasti-ROC

Cilj tecaja:

Tečaj ispunjava zahtjeve STCW konvencije sekcija IV/2 i temelji se na odrednicama IMO Model 1.26. Ovaj tečaj obuhvaća preporučeno osposobljavanje iz dodatka 4 IMO modela A.703 (17) – koji je preporučen  za obuku Radiooperatera s ograničenom ovlasti. Svaka osoba koja je na dužnosti na brodu i koristi radio, te je povezana s GMDSS sustavom, mora posjedovati svjedodžbu za Radiooperatera koja je prilagođena zahtjevima Međunarodnog komunikacijskog saveza.

Sadržaj :

Uvod

Načela pomorskih komunikacija

GMDSS komunikacijski sustavi

Ostali GMDSS uređaji

Uzbunjivanje

Postupci općih komunikacija

Prosudba i ocjenaTrajanje: 3 dana

Uvjet :
Osobna iskaznica ili putovnica
1 slika u boji
Najmanje 16 godina života
Svjedodžba o završenom školovanju (najmanje osnovna škola)


Nakon uspješno završenog tečaja i ispita svi polaznici će biti osposobljeni za uspješno rukovanje GMDSS opremom, te imati osnovnu odgovornost za radio-komunikaciju u slučaju nesreće. Izobrazba također osposobljava polaznike tehnikama izbjegavanja nenamjernih prijenosa ili lažnih alarma, te procedure davanja naloga za smanjenje djelovanja lažnih alarma prilikom nenamjernih prijenosa.


  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: