D9 - Radiooperater s ograničenom ovlasti

D9 - Radiooperater s ograničenom ovlasti-ROC

Cilj tecaja:

Tečaj ispunjava zahtjeve STCW konvencije sekcija IV/2 i temelji se na odrednicama IMO Model 1.26. Ovaj tečaj obuhvaća preporučeno osposobljavanje iz dodatka 4 IMO modela A.703 (17) – koji je preporučen  za obuku Radiooperatera s ograničenom ovlasti. Svaka osoba koja je na dužnosti na brodu i koristi radio, te je povezana s GMDSS sustavom, mora posjedovati svjedodžbu za Radiooperatera koja je prilagođena zahtjevima Međunarodnog komunikacijskog saveza.

Sadržaj :

Uvod

Načela pomorskih komunikacija

GMDSS komunikacijski sustavi

Ostali GMDSS uređaji

Uzbunjivanje

Postupci općih komunikacija

Prosudba i ocjenaTrajanje: 3 dana


Po završetku tečaja polaznik će dobiti certifikat o završenom tečaju D9 - Radiooperater s ograničenom ovlasti.


  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: