Dynamic Position for Engineers

Dynamic Position for Engineers

Sadržaj:

Dynamic Position for Engineers tečaj mogu slušati kandidati sa osnovnim DP znanjem
Tečaj uključuje teoretsku i praktičnu izborazbu, definira način rada DP - a
Upoznavanje sa elementima DP sustava
Razumijevanje odnosa između kretanja plovila, referentnih sustava položaja, senzora, računala, pogonskih jedinica i povratnih informacija
Razumijevanje koncepta redundancije, razumijevanje DP načina upravljanja
Karakteristike i ograničenja senzora i referentnih sustava zajedničkog položaja
Upoznavanje rada različitih DP računala, uključuje opis pogonskih jedinica, uključujući vrste i konfiguracije, razumijevanje napajanja, redundancije i upravljanja
Komunikacija i postupci primopredaje

Trajanje:
4 dana


  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: