Electronic Charts Display Information Systems

ECDIS - Informacijski sustavi za prikaz elektroničkih karata


Informacijski sustavi za prikaz elektroničkih karat
a je računalni navigacijski sustav koji je u skladu s IMO propisima i može se koristiti kao alternativa papirnatim navigacijskim kartama. Integrirajući razne informacije u stvarnom vremenu, to je automatizirana pomoć pri odlučivanju koja je sposobna kontinuirano odrediti položaj plovila u odnosu na kopno, ucrtane objekte, navigacijska pomagala i nevidljive opasnosti.

 

Osposobljavanje na simulatoru uključuje module u suvremenoj navigaciji tijekom normalnih radnih uvjeta i tijekom opasnih ili kritičnih okolnosti. Svi certificirani tečajevi osposobljavanja završavaju ocjenom rada polaznika. To se radi kroz teorijske i praktične ispite koje je potrebno položiti kako bi se pripravniku dodijelio certifikat.

SSM Pomorski centar za obuku ima 22 različite vrste ECDIS obuke.


Trajanje tečaja:
2-5 dana, ovisno o vrsti ECDIS tečaja


  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: