Electrical Fundamentals

Electrical Fundamentals

 

Ovaj će tečaj pružiti znanja o elektrostatičkoj sili, razlici potencijala, elektromotornoj sili, ionskom naboju itd .; definirati terminologiju poput vodiča, izolatora, otpornika, protoka elektronske struje, istosmjerne struje, izmjenične struje, idealnog izvora i stvarnog izvora; razumjeti Ohmov zakon - temeljnu jednadžbu; definirati pojmove kao što su magnetski tok, propusnost, zavoji ampera, intenzitet polja, nevoljnost itd .; opišite kako se feromagnetni, paramagnetski i dijamagnetski materijali odnose na propusnost; opišite fizičke kvalitete jednostavnog magnetskog kruga; opisati oblik i komponente krivulje magnetizacije BH; razumjeti Faradayev i Lenzov zakon indukcije; razumjeti električnu simboliku; opisati poluvalni i punovalni ispravljač mosta; razlikovati shematski dijagram, jednoredni dijagram, blok dijagram i shemu ožičenja; razlikovati otvorene, zatvorene i kratke spojeve; moći izračunati ukupni otpor za serijski ili paralelni krug; razumjeti Kirchhoffov zakon napona i struje; te opisuju učinke napona i struje u otvorenom i kratkom spoju istosmjernog kruga..

 

Trajanje tečaja:
5 dana


  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: