Hazardous Materials

Hazardous Materials

Obuka o hazmatima je tečaj osmišljen za pojedince koji se bave rukovanjem ili su odgovorni za curenje, širenje, izlijevanje ili nezgodu koju je uzrokovao opasni materijal koja može nanijeti daljnju štetu životu, zdravlju, imovini ili okolišu.

Trajanje tečaja:
2 dana

  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: