High Voltage safety

High Voltage safety


Praktične vježbe na stvarnoj visokonaponskoj ploči; izolacija prekidača s pripadajućim blokadama u brodskim električnim sustavima; Identifikacija stanja kruga / naponi rada pod naponom ’ / Distribucijski sustavi i zaštita niskog napona; Poznavanje postupka korištenja visokonaponske opreme za ispitivanje i osobne zaštitne opreme (OZO); Opasnosti od kontakta s električnom energijom i sprječavanje strujnog udara; Mjere opreza pri izvođenju održavanja ili pregleda; Poznavanje postupka izdavanja dozvola za rad; Razumijevanje rasporeda sustava i distribucije sustava; Sinkronizacija generatora.


Trajanje tečaja:
5 dana


  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: