Integrated Full Mission Bridge and Engine Room Simulator Training

Integrirana obuka na simulatoru mosta i stroja


Tečaj Integrirana obuka na simulatoru mosta i stroja je osmišljen na nizu predavanja časnika koji će se uvježbavati u standardnim procedurama i metodologijama za rješavanje širokog spektra izazova timu strojarnice. Svaki odgovoran pomorac želi pristupiti svom poslu na siguran, učinkovit i profesionalan način, a ovaj tečaj ima za cilj pružiti alate za to.

Prije početka tečaja, predlaže se da svaki polaznik pregleda sadržaj priručnika. Imajte na umu da u priručniku postoji niz modula PREDAVANJA i VJEŽBI. Vježbe su namijenjene spolazniku za uvježbavanje i učvršćivanje nastavnog materijala. Moduli sadrže predmete na koje će se instruktori pozivati ​​i na koje će se oslanjati u nastavi. Vježbe sopisuju različita individualna i timska iskustva koja se želi postići. Moduli će također pružiti osnovu za ciljeve standardizacije. Ovaj tečaj uključuje vježbe na simulatoru stroja koji osigurava Centar za obuku. Kliknite ovdje za više informacija.Trajanje tečaja:
5 dana

Uvjeti:
Osobna iskaznica ili putovnica


Nakon uspješnog završetka tečaja  kandidati će dobiti certifikat tečaja o Integriranom Full Mission Bridgeu i Simulatoru stroja.

  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: