Liquid Cargo Operations Simulator - operational level

Liquid Cargo Operations Simulator - operational level

Ovaj je tečaj osmišljen kako bi zadovoljio zahtjeve STCW Reg. I/12, Tablica A-II/1 i temelji se na smjernicama modela IMO tečajeva; IMO model tečaja 2.06 „Simulator rukovanja teretom i balastom“, IMO 1.02 „Specijalizirana obuka za tankere za naftu“.

 

Trajanje tečaja:
3 dana


  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: